Trenajorda oturmaqla barmaqlar üzərində qalxma

Təsiri: göstərilən hərəkət baldırın aşağı və yuxarı hissəsinə təsir edir.

Təsviri: ilkin vəziyyət – barmaqlar altlıq üzərində olmaqla trenajorda durun, çiyinlər trenajorun dirəkləri altındadır, ayaqlar düz. Bu vəziyyətdən barmaqlar üzərində maksimum dərəcədə yuxarı qalxın. Maksimum dərəcədə aşağı oturun (dabanla döşəməyə toxunmadan).

Variantlar: “dabanlar bitişik, barmaqlar birgə” ayaqaltı vəziyyətində təsir baldır əzələlərinin daxili hissəsinə gedir. “Dabanlar bitişik, barmaqlar ayrı” vəziyyətində isə təsir baldır əzələlərinin xarici hissəsinə gedir.

 

 

Go to top