Ştanqın əks tərəf tutması ilə əllərin əyilməsi

Təsiri: göstərilən hərəkətdə ağırlıq biseps, çiyin və bazu mil əzələləri arasında bölünür.

Təsviri: qrifi yuxarıdan, çiyinlərin eni məsafəsində yuxarıdan tutun. Ştanqı aramla çiyinlərə qaldırın, sonra aramla da ilkin vəziyyətə aşağı salın. Hərəkət zamanı çalışın ki, korpusu tərpətməyəsiniz.

Variantlar: göstərilən hərəkət də “skott skamyası”nda və müxtəlif tutmalarla yerinə yetirilir.

 

 

Go to top