Ştanq kürəyin arxasında olmaqla biləyin bükülməsi

Təsiri: göstərilən hərəkət bazu önünün bükücü əzələlərinə təsir edir.

Təsviri: göstərilən hərəkət maksimal çəki ilə yerinə yetirilir. Ilkin vəziyyət – ştanq kürəyin arxasında, ovuclar geriyə baxır, tutma çiyin enində. Bu vəziyyətdən biləkləri mümkün qədər yuxarı əyin. Aşağı nöqtədə qrifi barmaqlara tərəf sürüşdürün.

 

Go to top