Klassik jim

Təsiri: bu çiyin üçün baza hərəkətidir, əsasən deltaşəkilli əzələlərin qabaq dəstələrinə, ikinci dərəcədə deltaşəkilli əzələlərin orta və arxa hissəsinə təsir edir. Yaxşı olar ki, hərəkəti oturaq vəziyyətdə yerinə yetirəsiniz.

Təsviri: ştanqı çiyinlərin enindən bir az artıq olmaqla yuxarıdan tutun və sinəyə qaldırın. Bu vəziyyətdən ştanqı yuxarı qaldırın, eyni trayektoriya ilə ştanqı sinəyə endirin və hərəkəti təkrar edin.

 

Go to top