Ayaqların trenajorda düzəldilməsi

Təsiri: göstərilən hərəkət ombaların qabaq təbəqəsinə təcridedici təsir göstərir.

Təsviri: İlkin vəziyyət – trenajorda uzanın, dabanları valikin arxasına keçirin. Bu vəziyyətdən ayaqları dizdən qatlayın. Ayaqları ilkin vəziyyətə qaytarın.

 

Go to top