Skamyada uzanaraq hər iki əlin açılması

Təsiri: göstərilən hərəkət trisepslərin xarici başlıqlarına təsir edir.

Təsviri: ilkin vəziyyət – skamyada uzanın, qantellər başınızın üzərində qaldırılıb, ovuclar bir-birinə doğru çevrilib, əllər biri-birinə paraleldir. Bu vəziyyətdən dirsəkləri hərəkətsiz saxlamaqla qantelləri aşağı salın. Eyni trayektoriya ilə ilkin vəziyyətə qayıdın.

 

Go to top