Ayaqüstü vəziyyətdə tək əlin açılmas

Təsiri: göstərilən hərəkət üçbaşlı əzələyə onun bütün sahəsi boyunca təsir edir.

Təsviri: ilkin vəziyyət – ayaqüstə, qantel baş üzərinə qaldırılmış əldə, sərbəst əllə dayaqdan tutulur. Bu vəziyyətdən dirsəyi tərpətməyərək qanteli başın arxasına salın. Eyni traektoriya ilə ilkin vəziyyətə qayıdın. Yanaşmanı digər əllə də təkrar edin.

 

Go to top