Oturmuş vəziyyətdə tək əlin açılması

Təsiri: göstərilən hərəkət üçbaşlı əzələyə onun bütün sahəsi boyunca təsir edir. Fəndin oturaq vəziyyətdə yerinə yetirilməsi daha daha dəqiq hərəkətə nail olmağa imkan verir.

Təsviri: ilkin vəziyyət – oturaq vəziyyətdə qantel baş üzərində qaldırılmış əldə, sərbəst əl bədənə sıxılıb. Bu vəziyyətdən dirsəyi tərpətməyərək qanteli başınızın arxasına salın. Eyni trayektoriya ilə ilkin vəziyyətə qayıdın. Yanaşmanı digər əllə təkrar edin.

 

Go to top