program

İDMAN QİDALARI

Vitaminlər

Vitaminlər

Vitaminlər –  orqanizmə lazım olan xüsusi maddələr. Bir neçə vitamindən ibarət preparat – polivitamin adlanır. Yeni başlayanlar üçün hər hansı bir polivitamin kompleksi xeyirli olar. Ayrı-ayrı vitaminlərdə qəbul etmək olar. Səhərlər askorbin turşusu(vitamin C) qəbul etmək olar. İdmançılara B grup viaminlər də çox xeyirlidir.