program

İDMAN QİDALARI

Energetiklər

Energetiklər

Bu karbohidratlar və karbohidrat-zülallardan, bəzən isə kofein və vitaminlərin əlavəsi ilə olan xüsusi qarışıqlardır. Belə qarışıqları adətən məşqdən əvvəl qəbul edirlər ki, orqanizmin yüksək enerji ehtiyatı olsun. Məşqdən sonra isə enerqetiklər, enerji ehtiyatının bərpa edilməsini sürətləndirir.