program

İDMAN QİDALARI

Aminturşular

Aminturşular

Aminturşular – zülalın (əzələnin) tərkib hissəsidir. İntensiv məşqlərdən sonra tam aminturşular kompleksinin qəbul edilməsi zəifləmiş əzələ hüceyrələrinin effektiv bərpası üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. Aminturşular qəbul edildikdə, məşqlərdən sonra orqanizmdə yaranan yüksək hormonal fonun potensial imkanlarından istifadə edilir. Aminturşular əzələ kütləsinin və gücün artımını sürətləndirir.