program

İDMAN QİDALARI

BCAA

BCAA

BCAA — 3 aminturşular qrupudur (izoleysin, leysin, valin). Bu aminturşularının toplam payı əzələ toxumalarında 35%-dək çatır. Yəni, BCAA aminturşuları - əzələ kütləsinin formalaşmasında ən vacib olan əsas komponentlərdir. İlk növbədə, BCAA orqanizmin enerji ehtiyaclarını təmin etmək üçün sərf olunur, bu səbəbdən də BCAA-nı məşqlərdən əvvəl, məşqlər zamanı(bunun üçün toz şəklində olan bcaa daha yaxşıdır) və məşqlərdən sonra qəbul etmək vacibdir ki, əzələ zülallarının parçalanmasının qarşısı alınsın və əzələlərin bərpası və artımı sürətlənsin.