program

ŞTANQIN CƏNƏYƏ DARTILMASI

Təsiri: Hərəkət trapesiya əzələləri və deltagörkəmli əzələlərin arxa başlıqlarını inkişaf etdirir. Ayaq üstə duran vəziyyətdə ştanqla yerinə yetirilir. Təsviri: Ayaqları kürəyin eninə qoyun. Ştanqın qrifini yuxarı tərəfdən 15-20 sm məsafədə tutun. Bu vəziyyətdən ştanqı cənəyə tərəf, onu bədənə yaxın tutmağa calışmaqla qaldırın. Bu vaxt beli düz, dirsəkləri isə yüksəkdə saxlayın. Ştanqı, cəkiyə nəzarət etməklə başlanğıc vəziyyətinə gətirin. Hərəkəti təkrar edin. Variant: Ştanqın cənəyə doğru qaldırılmasını blok trenajorunda etmək olar. Blokun daimi müqavimət gücü hərəkəti daha ciddi tərzdə yerinə yetirməyə iman verir.