program

TRENAJORDA AYAQLARIN BÜKÜLMƏSİ

Təsiri: göstərilən hərəkət bükücü omba əzələlərinə təcridedici təsir edir. Təsviri: ilkin vəziyyət – trenajorun skamyasında üzü aşağı vəziyyətdə uzanın, dabanlar valikin arxasına keçirilir. Bu vəziyyətdən ayaqları dizdən bükün, çalışın ki, dabanlarla yanlara toxunasınız. Ayaqları ilkin vəziyyətə aşağı salın. Variant: hərəkət hər bir ayaq üçün ayrıca həyata keçirilir.