program

MAİLİ SKAMYADA UZANARAQ TRENAJORDA ƏLLƏRİN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ

Təsirləri: Təcrid edən hərəkət, sinə əzələlərinin daxili yuxarı hissəsinin inkişafı və onlara relyef verilməsi ücün istifadə olunur. Təsviri: Maili skamyada blokların arasında döşəmə səviyyəsində uzanın. Trenajorun əltutma yerindən tutun (ovuclar üz-üzə olmalıdır) və əlləri azca dirsəkdə qatlayın. Enli qövs üzrə əlləri önünüzdə birləşdirin. Yuxarı nöqtədə bir anlıq dayanın və əlavə olaraq sinə əzlələrini gərin. Əllərinizi başlanğıc vəziyyətinə qaytarın.     Variantlar: Yuxarı nöqtədə hərəkəti davam etdirin və əlləri birləşdirərək sinə əzələlərini maksimal şəkildə azaldın.