program

ISO SENSATİON - 900 QRAM

Iso Sensation - 900 qram

Iso Sensation - 900 qram

QISA MƏLUMAT

MƏHSUL HAQQINDA

Təsvir: Ultimate Nutrition qürurla sizə tərkibində IsoChill zərdab zülalının 100% izolyatı olan Iso Sensation 93 təqdim edir. IsoChill zülalında immunoqlobulin(lgG), laktoferrin (Lf) və qlikomakropeptidlər (GMP) daxil olmaqla zülalda denaturizasiya olunmamış bioaktiv zərdab züllalarının qorunub saxlanılması üçün ən müasir ultra-aşağı temperaturlu mikrofiltrasiya üsulu ilə istehsal olunan zərdab zulalının funksional izolyatıdır. IsoChill yüksək keyfiyyətli məhsulun alınması üçün istinin dolayı təsiri zamanı quru tozun membranlardan filtrasiyası və ələnməsi yolu ilə şirin zərdabdan istehsal olunur.

Iso Sensation 93-ün tərkibinə həmçinin qlütamin kompleksi daxildir. Stress zamanı (çəki ilə məşqlər) orqanizmin bəzi sistemləri o qədər qlütaminə ehtiyac duyurlar ki, orqanizm onu kifayət miqdarda istehsal edə bilmir. Bu hallarda qlütamininəlavə qəbulu onu qəbul etmədiyiniz vaxtlarla müqayisədə fərqin nə qədər böyük olduğunu göstərir. İntensivməşqlərəzələlin parçalanmasına yol açaraq əzələ hüceyrələrində qlütamin səviyyəsinin düşməsinə səbəb olurlar. L-qlütaminin əlavə qəbulu qlütaminin səviyyəsini yüksək saxlayaraq antikatabolik effektə gətirib çıxarır, və bununla azot balansını yaxşılaşdıraraq  əzələ kütləsini müdafiə edir. Bizimkompleksdə bizqlütaminin ənstabilvə asanlıqla mənimsənilən formalarını birləşdirmişik.Asanlıqla mənimsənilən və bioloji cəhətdən əlçatan olmaqla bərabər peptid rabitəli qlütamin, N-asetil L-qlütamin və GlutaPure əzələ hüceyrələrinə tez bir şəkildə təchiz olunurlar, azad qlütaminə çevrilirlər və vacib metabolik funksiyaları həyata keçirirlər.

İnsulin metabolizminin optimimallaşdırılması əzələ kütləsinin tikinti prosesinə kömək  edə bilər. Bizim Sl kompleksimizə alfa-lipoy turşusu, d-pinitol və 4-hidroksiizoleysin daxildir. Buinqrediyentlərinsulinin effektivliyinin və həssaslığının artırılması üçün təsirli vasitələrdir, onlar insulinin əzələlərə olan təsir effektini yamsılayırlar, lakin başqa molekulyar sturkturla. Qanın tərkibində olan çoxlu miqdarda şəkərin əzələlər tərəfindən mənimsənilməsi qlikogen sintezinin çoxalmasına səbəb ola bilər, bu isə əzələ kütləsinin yığımına gətirib çıxarır. Nəticədə bu kreatinin, qlükozanın və aminturşularının daha yaxşı mənimsənilməsinə gətirib çıxarır, bu isə əzələlərin bərpasını yaxşılaşdırır, əzələ artımını çoxaldır və bunların hamısı şəkərin həddindən artıq mənimsənilməsi olmadan baş verir.

Iso Sensation 93-ün möhtəşəm dadlarını bu gün yoxlayın və siz məftun olacaqsınız. Siz birdə heç vaxt adi zərdab izolyatlarına qayıtmayacaqsınız.

Məhsulun bir porsiyasında olan qida maddələrinin tərkibi (1 ölçü qaşığı – 32 qr.):

  • Kalorilər - 130
  • Xolesterin - 2 mq.
  • Natrium - 30 mq. 
  • Cəmi karbohidratlar - 1 qr., o cümlədən şəkər - 1 qr.
  • Zülal - 30 qr.  
  • Kalsium - 16 %

Gündəlik vitamin və minerallar normasının faizi günə 2000 kalorilik qidalanmaya əsasən götürülmüşdür.

İnqrediyentlər: IsoChill (tərkibində aşağı temperaturlarda ikili çarpaz mikrofiltrasiya yolu ilə alınmış zülal fraksiyalarının bütün spektri olan premium keyfiyyətli zülal zərdabının izolyatı), ağız(süd vəzilərin sekreti), qlütmain kompleksi (qlütamin peptidləri, GlutaPure qlütamini, N-asetil L-qlütamin), Sl kompleksi (alfa-lipoy turşusu, d-pinitol, 4-hidroksiizoleysin), D kompleksi (proteaza, laktaza), təbii və süni aromatizatorlar, laktoferrin, kalium asesulfam, sukraloza və soya lesitini. Tərkibində süd, soya və buğda var.

İstifadəyə dair tövsiyələr: 1 ölçü qaşığı məhsulu 180 ml. soyuq su və ya yağsız südlə qarışdırın. Gündə 1-4 porsiya qəbul edin (zülala olan ehtiyaclarınızdan asılı olaraq).Daha yaxşı nəticələr üçün 1 porsiyanı məşqdən dərhal sonra qəbul edin.

Bağlamada porsiyaların sayı: Iso Sensation 93 (900 qram) - 28.

İstehsalçı: Ultimate Nutrition

Oxşar məhsullar

Mağazalarımıza yeni gətirilmiş orijinal idman qidaları