Trenajorda oturub durma

Təsiri: göstərilən hərəkət kvadrisepslərə təsir edir.

Təsviri: çiyinlərinizi qrifin altına verin və düzəlin. Bu vəziyyətdən kürəyi və başı düz saxlamaqla elə bir vəziyyətə qədər oturun ki, çanaq dizdən aşağıda olsun. İlkin vəziyyətə qayıdın.

Variantlar: ayaqaltının uclarını çölə çevirməklə təsir ombaların daxili üstünə gedir. Ayaqaltının uclarını daxilə çevirməklə kvadrisepslərin aşağı hissəsini (dizlərin yanında) işlətmək və kürəyin aşağı hissəsinə ağırlığı maksimum dərəcədə azaltmaq olar.

 

 

 

Go to top